Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 09-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha optimitzat de manera important la velocitat de transformació a majúscules i minúscules tant en jocs de caràcters ANSI com OEM, cosa que beneficia cerques textuals en MiraDades, etc.
  • MiraMon: S'ha ampliat els caràcters accentuats traduïbles en funcions de cerca, que ara cobreixen dièresis, circumflexos, etc, sobre una gran varietat de caràcters en suport a altres llengües.
  • DirectMM: Es recompila l'aplicació per a manteniment.
  • MiraMon: S'ha publicat una nova Col·lecció Preferida de Mapes MiraMon, en aquest cas de l'Argentina. La podeu descarregar des de la pàgina d'actualizació de les col·leccions preferides (desplegable de col·leccions, darrer ítem del llistat).