Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha ampliat les opcions de visualització de la llegenda a la impressió de tal manera que ara es permet una disposició horitzontal de la informació. Es determina l'ample de columna en mil·límetres i es permet disposar la informació en una sola columna, com fins ara, en una o més columnes per entrada (cada capa s'inicia a la columna de l'esquerra però les seves categories poden presentar-se en diverses columnes) o en columnes successives (capes una sota l'altra, en "serp"). En el cas de columnes successives es permet forçar un salt de columna a l'inici de cada capa (configurable des de les característiques de capa en la llegenda: "Nova columna a la llegenda impresa"). En tots els casos es permet l'ús de multilínia.