Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-01-2013
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha afegit al MiraMon.par un paràmetre TestIdGr que pot prendre els valors 1 (nou valor per defecte, que indica que es farà una lectura no exhaustiva del camp, sinó que només es comprova la presència de registre múltiple o de registres addicionals amb índexs negatius o superiors al nombre d'objectes) o 2 (anàlisi exhaustiva, comportament habitual fins a la data). Amb aquest canvi la lectura de les capes estructurades s'accelera molt notablement (aproximadament es redueix el seu temps a 1/5); el canvi s'ha efectuat perquè en realitat la immensa majoria de les capes tenen un camp IdGrafic correcte (ordenat de forma ascendent, etc) i, per tant, aquest esforç era habitualment innecessari. Tanmateix, per a poder comprovar capes que presentin comportaments estranys, es pot obrir el programa en el mode 2, així com canviar temporalment el comportament dintre d'una sessió a través de "Visualització | Especial | Test exhaustiu camp IdGràfic durant l'obertura de capes".