Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 31-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que el redibuixat pugui ser interromput per una acció del ratolí com ara una consulta per localització, una consulta per atribut, una petició de zoom prement el botó corresponent de la barra de botons, etc (a més d'amb la polsació del botó majúscula -shift- que ja era operativa). Immediatament després d'aturar el redibuixat aplica l'operació demanada (inici d'un zoom, realització d'una consulta per localització, etc). Cal tenir present que en redibuixats d'objectes complexos (particularment polígons) la polsació del ratolí ha de mantenir-se prou temps com perquè el programa pugui "escoltar" la petició, ja que és entre dibuixat d'objecte i objecte que s'escolta la possibilitat que l'usuari hagi indicat una acció amb el ratolí (en altres paraules, si fent un clic massa breu el programa no atura el redibuixat, feu un clic més "llarg"). Cal tenir en compte també que durant els primers objectes d'un bucle de dibuixat el programa no pot "escoltar" si l'usuari ha fet clic amb el botó esquerre del ratolí (o si ho fet amb la roda de zoom) perquè si el clic era el segon punt d'un zoom o la indicació de final d'un desplaçament (pan), l'esdeveniment passa tan ràpid que el programa acaba detectant el clic mentre encara dibuixa els primers objectes i aturaria sempre el dibuixat posterior a un zoom o un desplaçament, la qual cosa fóra un efecte indesitjat de poder interrompre el dibuixat amb un clic del ratolí. Per aquest motiu és possible configurar, a través dels nous paràmetres N_PntNod_SenseAturarRedib_x_clic= i N_ArcPol_SenseAturarRedib_x_clic de la secció [Hardware] del MiraMon.par, quants objectes cal permetre dibuixar abans de considerar que el fet que el botó del ratolí estigui premut no és el final d'una operació de zoom o de desplaçament, sinó una petició d'aturar el dibuixat a partir d'una acció del ratolí que la inicia. Els valors per defecte són: 1000 per a punts i nodes, i 500 per a arcs i polígons, però aquests valors poden haver-se de fer més alts en ordinadors o xarxes molt ràpids i, viceversa, haver de fer-se més curts en ordinadors o xarxes relativament lents. Si observeu que fàcilment queden objectes sense redibuixar després d'un zoom per finestra o un desplaçament, heu d'incrementar el valor, mentre que si heu de fer polsacions molt llargues perquè el programa us faci cas en la instrucció de no dibuixar, cal que decrementeu el valor. Si indiqueu -1 el programa assumeix que NO desitgeu poder interrompre mai el dibuixat amb un clic de ratolí (però podreu fer-ho, si ho desitgeu, prement la tecla Maj.). Recordeu que sempre podeu forçar un redibuixat amb el botó corresponent o amb F5.
  • MM32: Durant els processos de dibuixat apareix un text "Per interrompre el dibuixat pots prémer Majús., fer clic al títol, fer una consulta, zoom, desplaçament, etc." o bé "Per interrompre el dibuixat prem Majús." (segons la configuració de N_PntNod_SenseAturarRedib_x_clic i N_ArcPol_SenseAturarRedib_x_clic al MiraMon.par) a la barra d'estat com a recordartori per a l'usuari.