Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 28-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha incorporat un comptador d'elements processats i altra informació durant la càrrega de fitxers vectorials, estructurats o no, de moltíssims objectes per a donar una idea de l'evolució de la primera fase de la lectura del fitxer.
  • MM32: S'ha accelerat extraordinàriament la consulta per localització en taules de grans dimensions (per exemple 1.5 Gbyte).
  • MM32: S'ha accelerat extraordinàriament la lectura inicial de fitxers d'arcs de grans dimensions (per exemple 1.4 Gbyte).