Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • WSDEMM i SDEMM: S'ha fet que no es generin SDS que ja existeixen, i així poder apuntar diversos fitxers REL a un mateix SDS. Així doncs, quan s'escull un perfil, aquest queda reflectit en el REL. El paràmetre és /NOM_SDS_DE_CAPA=
  • MM32 i WSDEMM: S'ha solucionat un problema en l'ús del botó "Comprovar la connexió al servidor" on, en cas que estiguessin carregats diversos perfils d'usuari, no s'actualitzava la contrasenya guardada.
  • MM32 i WSDEMM: S'ha evitat la possible duplicitat de contrasenyes codificades quan s'usava /CLAU_COD.
  • MM32: S'ha incorporat l'exportació funcional a fitxers KML des del menú "Fitxer | Exportar | MMM, PNT, ARC, POL -> KML, KMZ (Google Earth)...".