Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • S'ha solucionat el fet que s'havia deixat de llegir el paràmetre DibuixaObjectesComplexos del MiraMon.par. Aquest error es va introduir en la millora de fer el MiraMon.par corporatiu.
  • MM32: S'ha solucionat un problema de previsualització d'arcs i polígons en capes ArcSDE reprojectades al vol.
  • MM32: S'ha solucionat una sèrie de qüestions relacionats amb connexions errònies de l'ArcSDE.