Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 18-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • Es continua el desenvolupament de la versió 7.1a.