Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que la interrupció del redibuixat prement qualsevol de les tecles de majúscula (shift) no apliqui si el MiraMon és en segon pla.