Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-12-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha accelerat diversos aspectes de la lectura de l'ArcSDE, i entre ells la possibilitat d'interrompre la càrrega d'elements polsant la tecla "Maj.", tal i com es fa per indicar altres interrupcions de dibuixat en el MiraMon. També s'ha inclòs un comptador d'objectes a la barra d'estat per apreciar el procés de recuperació de dades. Per accelerar el procés i poder-lo interrompre eventualment tot fent un nou zoom o desplaçament mentre es recuperen les dades es fa un simbolització senzilla (línies negres, polígons sense pintar, etc) que finalment es repinta amb la simbolització definitiva un cop el programa ha recuperat tots els elements requerits.