Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 27-11-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha corregit un error en la importació de fitxers SHP. S'evita generar polígons buits provinents de polígons de fitxers SHP no nuls i amb zero parts que havien estat generats des d'altres aplicacions.