Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-10-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat una potencial font de problemes en la funcionalitat de partir una línia durant la digitalització.
  • MM32: S'ha programat la funcionalitat de crear un nou caixetí de forma interactiva des de la finestra del mòdul d'impressió a partir d'una posició relativa (inferior, superior, esquerra, dreta o centrada) des del clic amb botó dret. Alhora es permet definir aquesta posició relativa al darrer caixetí quan un nou caixetí es crea des de la finestra de gestió de caixetins d'impressió.
  • MM32: S'ha corregit un error introduït les darreres setmanes i que es produïa en fer una mesura ràpida sense tenir cap vector obert.