Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-10-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error que s'havia introduït recentment en aplicar un canvi en les extensions que provocava que no es pogués obrir un MMZ des del menú Obrir Mapa.