Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-10-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que la caixa de disseny d'impressió tingui una àrea una mica superior en algunes pantalles panoràmiques de portàtils.