Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-10-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat un cas molt remot en què el desat en un fitxer VEC d'una selecció per atributs podia inestabilitzar el programa.
  • MM32: S'ha fet que la caixa de disseny d'impressió redibuixi de forma automàtica quan calgui. Tanmateix, s'ha incorporat un botó que permet desactivar aquesta opció per tal com en composicions de mapes molt complexes o en ordinadors o xarxes lentes pot ser preferible treballar en el mode anterior, que només redibuixa a petició (en prémer F5 o el botó corresponent, ubicat a la part superior de la caixa).