Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-10-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32 i SHPTop, SDEMM: S'ha corregit un error en la importació de fitxers SHP. No es documentaven bé els nodes d'anell dels fitxers importats, en circumstàncies concretes.