Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-10-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • SDEMM i WSDEMM: S'ha corregit un error de velocitat en l'obertura de capes ArcSDE des dE "Obrir recursos d'internet | Obrir altres mapes i capes...".
  • HDFIMG: S'ha associat un diccionari de categories descriptives a les diferents màscares de qualitat pels productes diaris de MODIS de reflectàncies. Alhora s'ha assignat un valor ordinal més fidel a l'original descrit en el manual d'usuari: MODIS Surface Reflectance User's Guide http://modis-sr.ltdri.org/products/MOD09_UserGuide_v1_3.pdf