Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 01-10-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • SDEMM i WSDEMM: Es permet generar la línia de comanda amb la contrasenya codificada i el paràmetre opcional /CLAU_COD per defecte, que indica que la contrasenya està codificada. Es pot seguir usant "*" i la contrasenya sense encriptar (no s'ha de posar llavors /CLAU_COD).