Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-09-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat un cas molt concret en què la visualització d'una capa de nodes podia arribar a desestabilitzar el programa.