Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-09-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32 i SDEMM: S'ha fet que, en ArcSDE, en cas d'intentar obrir una capa ràster, es mostri un missatge adequat.