Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 05-09-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MiraMon: S'ha iniciat un procés de substitució de la cadena "deg" pel símbol del grau en aquells casos en què es mostra informació d'unitats angulars (com la latitud) i és adequat fer-ho.
  • MM32 i SHPTop: S'ha corregit un error en importació de fitxers shape que tenien la particularitat de presentar dues coordenades iguals per a arcs de només dos vèrtexs.