Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-08-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit alguna informació incoherent que es mostrava respecte a quins tipus d'arxius del MiraMon accepten informació multi-Z. Aquesta informació es mostrava en els botons d'informació de caixes de diàleg de digitalització vectorial.