Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-08-2012
Versió: 7.1a
Descripció:
  • MM32: S'ha permès la digitalització per teclat a partir de l'angle i distància des de l'última coordenada digitalitzada de l'objecte anterior, la qual cosa és especialment útil en l'entrada de llistats de fites (de Zona Marítimo Terrestre, per exemple).