Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-08-2012
Versió: 7.0l
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha fet possible la importació de shapefiles amb noms de fitxer que contenen punts (per exemple, mapa_versio_1.0.shp).