Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-08-2012
Versió: 7.0l
Descripció:
  • MM32: La lectura de la nova clau PaginaHTM_AlternativaPresentacio presentava un error que ha estat corregit