Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 06-08-2012
Versió: 7.0l
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la documentació de l'extensió vertical dels fitxers de punts en 3D, tant en el fitxer binari com en les metadades.
  • MM32: S'ha fet que la caixa de disseny d'impressió en Windows 7 configurat amb certes proporcions de la tipografia de pantalla es vegi correctament (abans alguns elements de la caixa es veien amb una grandària incorrecta).