Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-07-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • Ciclar: S'ha corregit un error remot en el reciclat per arcs que s'havia detectat en una capa concreta.