Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-07-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32 i SHPTop: S'ha corregit un error en la lectura i importació de Shapefiles 3D quan presentaven vèrtexs repetits.
  • MM32: S'ha modificat la caixa de col·leccions preferides (que també apareix en la presentació del programa) per permetre mapes vinculats des de planes HTML. El funcionament convencional de la caixa s'ha redissenyat lleugerament per tal que sigui més fàcil de fer servir (barra de desplaçament en comptes de botons de pàgines, botó que permet obrir més d'un mapa alhora fent clic als enllaços, etc). Ara és possible obrir directament un mapa de les col·leccions locals o de planes HTML o anar fent clics per combinar mapes de convencionals o MMZ remots i obrir-los alhora. En aquesta línia, s'ha construït una sèrie de pàgines HTML que recullen la majoria de cartografia temàtica disponible a Catalunya i es preveu generar-ne d'altres àmbits en un futur proper. Actualitzeu la col·lecció preferida de Catalunya per a gaudir d'aquesta novetat.
  • MM32: En la caixa de col·leccions preferides (que també apareix en la presentació del programa) apareixen, a la zona del logotip del programa, informació del Twitter del MiraMon, les novetats del Diari de versions i el Fòrum d'Usuaris (FUM) al cap d'uns segons d'obrir la caixa. Alhora, si en el MiraMon.par s'inclou la clau PaginaHTM_AlternativaPresentacio= és possible indicar una pàgina HTML alternativa a aquestes pàgines i típicament mostrar-hi informació corporativa (darreres novetats en la intranet d'una administració, indicacions per als alumnes en una aula, etc).