Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-07-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: Es permet, en la digitalització d'arcs, fer còpia d'un polígon seleccionant-lo fent un clic a l'interior. Aquesta opció havia deixat de ser operativa en les darreres versions.