Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 22-06-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • DirectMM i MM32: S'ha millorat l'estètica d'algunes caixes en Windows Vista i Windows 7 que en certes configuracions de pantalla apareixien amb alguns elements incorrectament alineats. També s'ha millorat l'aspecte dels botons icònics que no es veien de forma prou perfecta en casos de redimensionat de la caixa de diàleg que els conté.