Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-06-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha fet que el programa suporti fitxers amb extensions de 4 lletres: jpeg (abans només s'admetia jpg), tiff (abans només s'admetia tif)
  • MM32: S'ha donat suport a la lectura directa (per menú, arrossegant o en fitxers MMZ) de fitxers KMZ.