Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 07-06-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha actualitzat el document de capacitats del servidor de capes ràster de l'ICC de la col·lecció de servidors WMS de MiraMon.