Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error de la gestió de la simbolització avançada de ràsters de grisos o de 8bits en formats no IMG (TIF, ECW, SID, etc).
  • MiraDades: S'ha corregit un error en la gestió de camps ODBC, especialment de tipus CLOB, que es visualitzaven truncats a 20 caràcters. Aquest errors s'havia introduït fa pocs mesos i no s'havia difós via MUS.
  • MiraDades: S'ha donat suport als fitxers Access de l'Office 2007 (extensió "accdb") i s'ha generat un document tècnic (fet públic al Fòrum d'Usuaris, FUM) sobre com generar fitxers DSN en el Windows 7 de 64 bits (tot i que en el cas de l'extensió accdb no és necessària la generació de fitxers DSN). Aquesta millora evita l'avís de "versió no comprovada" en obrir fitxers XLSX.