Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 25-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • GeMM: S'ha fet que a "Extensió planar | Descripció" hi hagi una barra de desplaçament vertical, que permet desplaçar el text amunt i avall de forma complementària a com ja ho feien el moviments del cursor en aquesta mateixa caixa.
  • GeMM: S'ha corregit alguns problemes a la pestanya "metadades | 19139" que apareixin en alguns casos de sèries cartogràfiques.
  • MM32: S'ha corregit que l'arrossegament de fitxers REL5 (piràmides WMS/WMTS) de vegades podia fallar i també que en certs casos quan es demanava quin format de fitxer estava usant (des del menú "Informació"), responia sempre que JPEG, encara que en realitat el format que s'estigués usant realment fos PNG, o GIF, per exemple.