Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 20-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: Millora en el disseny d'impressió 1: S'ha perfeccionat substancialment la interacció durant el redimensionat dels caixetins d'impressió, evitant al màxim que la precisió sigui dependent del nivell de zoom a què es vol fer l'operació de redimensionat i s'ha evitat alguna situació absurda, que afectava especialment la barra d'escala gràfica.