Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 19-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha evitat un cas molt concret en què no es dibuixava (o no es feia bé) l'escala gràfica que apareix a la barra d'estat de l'aplicació.
  • MM32: S'ha evitat que si es feia zoom amb la rodeta del ratolí però simultàniament es premia la tecla control (cosa que passava a alguns usuaris d'AutoCAD) el programa entrava en un bucle infinit.