Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 12-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit una situació en què mentre es digitalitzava línies o polígons, si es feia un desplaçament ("pan") el redibuixat de l'últim tirant quedava aparentment desplaçat uns pocs píxels. En qualsevol cas, es tractava simplement d'un artefacte visual ja que en acabar l'objecte amb el botó dret del ratolí, la coordenada desada era la correcta i en els successius redibuixats el segment era mostrat al seu lloc.