Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 10-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • SHPTop, MM32: S'ha corregit un error en la importació de fitxers Shape.
  • MM32: S'ha millorat un aspecte de la digitalització de polígons explícits (ara es documenta que a l'esquerra de cada arc sempre hi ha el polígon zero i a la dreta el polígon que conté l'arc).
  • MM32: S'ha corregit un error que provocava que es mostrés el mateix missatge en consultar un polígon explícit per la vora (o en intentar mostrar els seus vèrtexs fent clic a la vora del polígon en comptes d'a l'interior) que en consultar una zona sense polígons.