Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 04-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un cas remot en què quan una taula principal tenia el camp ID_GRAFIC amb una amplada 21 (màxim permès) algunes consultes per atribut no seleccionaven res.