Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 03-05-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • CreaMMS: S'ha inclòs una nova funcionalitat que permet indicar un àmbit a actualitzar sobre una preparació de capes (fins ara només era possible indicar una àrea a actualitzar per índexs de tessel·la). També s'ha inclòs el paràmetre /WMTS que estableix els valors adients per 4 paràmetres del programa de cop per tal de generar tessel·les compatibles amb el WMTS.
  • CREAMMS: S'ha incorporat la funcionalitat /REVISIO que permet revisar la preparació de capes WMS o WMTS. Aquest mode revisa les tessel·les ja creades i regenera les tessel·les que puguin faltar, creant les llistes finals de nou. És particularment útil quan es prepara una capa molt gran i cal interrompre el procés i reprendre'l més tard, quan es distribueix una preparació entre diverses màquines (per assegurar-se que el producte unificat és complet i regenerar la llista) o quan es descobreix que algunes tessel·les s'han creat malament per algun defecte de les capes originals (un cop corregit el defecte i esborrades les tessel·les afectades es pot executar una revisió).
  • MM32: S'ha millorat un aspecte de la consulta per localització consistent a evitar que la informació del darrer camp de la base de dades alfanumèrica associada a les entitats vectorials s'escrigui amb un interlineat una mica més gran que en els anteriors camps.