Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 26-04-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit el fet que algunes millores introduïdes darrerament afectaven negativament les consultes per atributs i les estadístiques de les capes vectorials en l'antic format REL1 si presentava tesaurus associats, deixant el programa inestable.
  • MM32: S'ha fet que la tecla d'interrupció del redibuixat amb majúscula també apliqui quan s'estan recuperant imatges de geoserveis ecwp://.