Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 24-04-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en la selecció de polígons no explícits i no estructurats topològicament que feia que no fos possible consultar les vores dels polígons de la selecció obtinguda i obtenir la informació dels polígon il·luminats (es mostrava la informació del polígon zero).
  • ShpTop: S'ha corregit un error en la generació del fitxer .prj durant l'exportació del MiraMon a Shape que provocava que el fitxer no tingués dues comes que separaven els arguments GEOGCS, DATUM i PRIMEM.