Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-04-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha implementat el suport a peticions RESTful en el client WMTS del MiraMon, donant suport a serveis tessel·lats com ara OpenStreetMap.