Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-04-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraDades: S'ha evitat un cas en què una cerca i substitució per una cadena buida generava una cadena de zeros binaris a l'interior del fitxer en comptes d'una cadena de blancs, que és el que marca el format DBF. Això no tenia implicacions excepte si es volia tornar enrere la transformació, ja que el mateix MiraDades no esperava trobar cadenes de zeros binaris i, doncs, no els trobava per fer la cerca a la inversa.