Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 30-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat un detall en la caixa de consulta per localització de vectors estructurats i en el menú "Informació | Vectors oberts" consistent a evitar mostrar una línia en blanc quan la capa no tenia títol.