Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 16-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha corregit un error en l'adaptació automàtica que el programa fa en llegir bases antigues en format REL1 i que podia causar problemes en alguns casos en sortir de l'aplicació.
  • Mosaic, MM32: S'ha corregit un problema que feia que apareguessin columnes en blanc en una situació particular d'arrodoniment d'índexs de columna en què no es podia aplicar un arrodoniment convencional.