Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 15-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • Inst_MM7: S'ha fet que no sigui necessari un usuari administrador per a instal·lar el MiraMon en el Windows 7 ni en el Windows Vista. També s'ha modificat la gestió d'una caixa per tal d'evitar que un usuari sense privilegis tingui l'opció de modificar el menú inici de tots els usuaris però en intentar-ho rebi un missatge de denegació.