Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 14-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • BMPIMG: S'ha corregit uns problemes en la importació de BMP a IMG. S'ha desat la taula de simbolització i la resolució d'escaneig en el camp adequat de les metadades.