Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 13-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MM32: S'ha millorat diverses coses de la finestra de configuració de les col·leccions preferides: s'ha fet la finestra més gran, s'ha afegit un botó de cancel·lar i s'ha corregit alguns missatges informatius.
  • MiraMon: S'ha canviat les capacitats de les propietats de les col·leccions WMS mantingudes pel MiraMon fent que puguem acostar-nos fins a 1:0 en les ortofotos (d'acord amb les possibilitats que ens ofereixen els servidors de l'ICC). Recordeu que per tal de gaudir de les millores en els geoserveis és convenient executar periòdicament la comanda "Fitxers | Obrir recursos d'Internet | Navegar sobre servidors OGC (WMS,WMTS,etc)" i prémer el botó "Actualitzar col·lecció de servidors".
  • MiraMon: S'ha corregit un error tipogràfic en el títol de les ortos infraroig color 1:2500 del 2009 i 2010 de l'ICC que apareixia en les propietats de les col·leccions WMS mantingudes pel MiraMon. Recordeu que per tal de gaudir de les millores en els geoserveis és convenient executar periòdicament la comanda "Fitxers | Obrir recursos d'Internet | Navegar sobre servidors OGC (WMS,WMTS,etc)" i prémer el botó "Actualitzar col·lecció de servidors".