Diari de versions del MiraMon


Fullejar per data


   (1-1634)
Data: 08-03-2012
Versió: 7.0k
Descripció:
  • MiraMon: S'ha ampliat l'especificació de la "DBF estesa" per a suportar noms de camps fins a 128 caràcters i amb accents, espais, etc, la qual cosa els fa directament compatibles amb taules provinents de consultes a bases de dades com Acces, Oracle, SQL Server, etc o a recursos ArcSDE. El MiraDades i totes les seves funcions suporten la nova característica, així com l'MM32, les taules úniques, etc. En principi les MSA haurien de funcionar correctament, tot i que agrairem especialment als usuaris que ens avisin a suport@creaf.uab.cat de qualsevol possible error o disfunció que nosaltres no haguem detectat. Hi ha una nova versió del document tècnic DBF_estesa_vxxx.doc, disponible a la web del MiraMon, en l'apartat de documents tècnics.